Wie we zijn en wat we doen


Martens Management is in 2000 opgericht als eenmanszaak en in 2004 omgezet naar Martens Management BV.

De laatste jaren hebben we ons toegelegd op:

  • interim- en projectmanagement
  • fondssecretariële ondersteuning
  • bestuursadvies en bestuursondersteuning
  • juridisch advies
  • fiscaal advies en
  • financieel advies.

Sinds de oprichting zijn wij op uurtarief actief voor werkgevers- en werknemersorganisaties, banken, verzekeraars, intermediairs, pensioenuitvoeringsorganisaties en fondsen. Onze kracht is dat we sterk zijn in het terugbrengen van de complexiteit, goed communiceren en oplossingsgericht werken. Martens Management BV heeft géén WFT-vergunningen omdat zij strikt onafhankelijk en onpartijdig haar diensten wil kunnen aanbieden, zonder daarbij (neven)producten aan te bieden. Onze onderneming adviseert en bemiddelt niet over financiële producten. Noch biedt zij kredieten en/of beleggingsobjecten aan zoals de AFM die omschrijft.

Deskundig in bestuur, recht, projectmanagement en interimmanagement